facebook-pixel

Simulationsbaserede undervisningsmetoder

img

Simulationsbaserede undervisningsmetoder

Fakta om bogen

Titel: Simulationsbaserede undervisningsmetoder

Undertitel: Fra teori til praksis

Udgivelsesdato: 28-04-2022

Sider: 196

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Gads Forlag

Forfatter: Jette Henriksen, Johanne Grøndahl Glavind, & Vibeke Rønn Noer

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788712065517
Ebog (pdf)9788712070092

Der er et stigende fokus på simulationsbaserede undervisningsmetoder på professions- og erhvervsuddannelser – ikke blot på sundhedsfaglige uddannelser, hvor man traditionelt har brugt simulationsbaseret undervisning, men også på tekniske, pædagogiske samt social- og samfundsfaglige uddannelser. Simulationsbaserede undervisningsmetoder – fra teori til praksis giver en grundig indføring i simulationsbaseret undervisning fra såvel et filosofisk epistemologisk perspektiv som et teoribaseret perspektiv til konkrete eksempler fra praksis. Bogen anlægger en bred forståelse af simulation fra klassisk færdighedstræning i skillslabs til skyggeteater og rollespil. Bogen henvender sig således til alle, som interesser sig for simulation som undervisning- og kompetenceudviklingsmetode. Blandt de spørgsmål, der belyses i bogen, er: • Hvordan kan simulation didaktisk tænkes og gennemføres, så undervisningen understøtter studerendes nysgerrighed og kreative udforskning af samspillet mellem teori og praksis? • Hvordan kan simulationsdidaktik understøtte studerendes professionelle udvikling? • Hvilken rolle spiller fidelitet og autenticitet for studerendes deltagelse i og udbytte af simulationsundervisningen? • Hvordan kan studerendes nervøsitet for deltagelse i simulationsbaserede undervisningsmetoder forstås og håndteres? • Hvordan kan kunst og kultur anvendes i simulationsundervisning til at træne etisk dømmekraft og konflikthåndtering?