facebook-pixel

Skatterådgiverens erstatningsansvar

img

Skatterådgiverens erstatningsansvar

Fakta om bogen

Titel: Skatterådgiverens erstatningsansvar

Udgivelsesdato: 07-08-2023

Sider: 340

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: Karnov Group Denmark

Forfatter: Birgitte Sølvkær Olesen & Søren Halling-Overgaard

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788761944474

Skatterådgiverens erstatningsansvar, 1. udgave
Denne bog behandler den professionelle skatterådgivers erstatningsansvar – både i forhold til skatterådgiverens kunde og i forhold til skattemyndighederne, dette på baggrund af den foreliggende retspraksis og teori. Formålet er – på baggrund af den foreliggende retspraksis – at give en samlet fremstilling af, hvilke forhold der har relevans ved stillingtagen til, hvorvidt en påtænkt eller allerede ydet skatterådgivning har en karakter og indhold, der eventuelt kan medføre, at der findes at foreligge et erstatningsgrundlag. Bogen er disponeret over tre hovedafsnit: Del 1 (kapitel 1 & 2): Indeholder en oversigt over forskellige typer af skatterådgivere samt nogle generelle forhold af betydning ved stillingtagen til ansvarsgrundlaget. Del 2 (kapitel 3, 4, 5, 6, 7, & 8): Indeholder en gennemgang af en række forskellige typesituationer, hvor det er relevant at overveje eventuelle mulige erstatningsretlige følger af henholdsvis forretningsmæssig og ikke-forretningsmæssig begrundet skatterådgivning. Del 3 (kapitel 9, 10, 11, 12, 13 & 14): Indeholder en gennemgang af kravene til de øvrige erstatningsbetingelsers opfyldelse i de tilfælde, hvor der findes at foreligge et ansvarsgrundlag. Derudover behandles forældelse og forsikringsforhold. Målgruppe Skatterådgiverens erstatningsansvar er en praktisk håndbog, der henvender sig til de aktører, der har behov for at foretage en erstatningsretlig vurdering af skatterådgiverens rådgivning, herunder advokater, revisorer, domstole, offentlige myndigheder og forsikringsselskaber. Om forfatterne Lic. jur. Søren Halling-Overgaard, LL.M har gennem mere end 30 år arbejdet som advokat og har her primært beskæftiget sig med retssager om ansvar, herunder især advokater, revisorer og pengeinstitutters erstatnings- og disciplinæransvar samt videre ledelsesansvar. Han er forfatter til række bøger indenfor området og har videre undervist i Professionsansvar ved Aarhus Universitet samt afholdt en række kurser inden for ovennævnte emner. Birgitte Sølvkær Olesen har gennem mere end 25 år arbejdet som advokat og har primært beskæftiget sig med skatteret, generationsskifter og omstrukturering samt professionsansvar. Hun har skrevet bogen Generationsskifte og Omstrukturering – det skatteretlige område og har ligeledes undervist på Aarhus Universitet og i kurser inden for dette område.