facebook-pixel

Standsningen

img

Standsningen

Fakta om bogen

Titel: Standsningen

Udgivelsesdato: 15-05-2024

Sider: 97

Genre: Filosofi

Forlag: Forlaget Senmund

Forfatter: Søren Kierkegaard

ISBN: 9788793582132

Format: Paperback

“Standsningen” består af journalfragmenter fra den sene, nok forholdsvis “ukendte” Søren Kierkegaard, der ellers er kendt som den største danske filosof. I denne bog udfoldes en teologisk tænkning imod verden, imod det ukristelige liv, imod forplantning. Som sådan indskriver Kierkegaard sig med disse tanker i en antinatalistisk tradition. Som Kierkegaard udtrykker det i et af bogens mange antinatalistiske fragmenter: “Kristendommen er frelsen, men er tillige således standsningen, vil standse hele den fortsættelse, som er i retning af denne verdens vedbliven”.Det organiserende princip for “Standsningen” er at følge udfoldelsen af nøgleord og begreber, der alle knyttes sammen ved Kierkegaards grundlæggende antinatalistiske tese: At kristendommens ånd i sit væsen er imod forplantning. Denne udgivelse indeholder et efterord af Trine Riel, der placerer Kierkegaard i en idéhistorisk kontekst i relation til antinatalismen. Derudover indeholder den et forord, hvor Jacob Bittner placerer udgivelsen i relation til Kierkegaards eget forfatterskab.”Standsningen” er en udgivelse i Bibliotek for antinatalisme: I dette bibliotek udkommer bøger, der beskæftiger sig med forplantningens etik. “Antinatalisme” defineres bredt: Som en kritisk undersøgelse af, snarere end et argument imod, frembringelsen af liv. Dette bibliotek vil i de kommende år præsentere originale eksempler på antinatalistisk tænkning, der tager afsæt i vidt forskellige perspektiver: Fra oldgræsk filosofi og kristen teologi til eksistentialisme, feminisme, økologisme og så videre. Biblioteket vil forhåbentlig tilbyde en alsidig indgang til antinatalismen som et nutidigt fænomen med en lang og underbelyst historie.