facebook-pixel

Straffen

img

Straffen

Fakta om bogen

Titel: Straffen

Udgivelsesdato: 27-10-2021

Sider: 200

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: Karnov Group Denmark

Forfatter: Henning Fuglsang Sørensen

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788761943163

Straffen Når dommerne skal afgøre en straffesag, sker det grundlæggende ved, at der svares på tre klart adskilte spørgsmål.

  • Først skal der tages stilling til tiltaltes skyld, hvilket jo i den helt korte form består i at sige »ja« eller »nej« til hvert forhold i anklageskriftet.
  • Derefter skal der tages stilling til straffen, ofte populært formuleret i det meget lavpraktiske spørgsmål »hvad skal det så koste?«.
  • Og endelig skal der tages stilling til sagens øvrige konsekvenser, eksempelvis konsekvenser som erstatning eller konfiskation.
  • Denne bog giver et indblik i de to sidste spørgsmål – selve straffen og sagens øvrige konsekvenser. Målgruppe Alle fire bøger i serien henvender sig til studerende på den juridiske bacheloruddannelse. Bøgerne kan derudover være nyttige for andre med interesse for emnerne. Bøgerne er skrevet med den praktiske anvendelse og grundlæggende forståelse af emnerne for øje, og de vil derfor være tilgængelige for de fleste læsere med interesse for emnerne.
    Om forfatteren Henning Fuglsang Sørensen er lektor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet og dommer ved Retten i Odense. Forfatteren har derudover været specialanklager i økonomisk kriminalitet og konstitueret landsdommer. Efter forfatteren erhvervede ph.d.-graden, har forfatteren forestået undervisningen i kriminalret (nu strafferet og straffeproces) på Syddansk Universitet, ligesom forfatteren har publiceret adskillige bøger og artikler inden for dansk og international strafferet og straffeproces, EU-ret og menneskeret.