facebook-pixel

Straffeprocessuel oversigt

img

Straffeprocessuel oversigt

Fakta om bogen

Titel: Straffeprocessuel oversigt

Undertitel: regler og afgørelser om betingelser, frister, fremgangsmåde mv.

Udgivelsesdato: 20-02-2024

Sider: 470

Genre: Love

Forlag: Karnov Grroup

Forfatter: Jørgen Jochimsen; Henning Fuglsang Sørensen

ISBN: 9788761943934

Format: Indbundet

Nyt i 3. udgave 

3. udgaven af Straffeprocessuel oversigt indeholder ligesom 2. udgaven en omfattende oversigt over regler om fremgangsmåde, frister og betingelser med hensyn til anvendelse af straffeprocessuelle tvangsindgreb og lovregulerede efterforskningsskridt. Fremstillingen er ajourført til og med 1. november.
Straffeprocessuel oversigt, 3. udgave 
I forbindelse med udgivelsen af første udgave af Straffeprocessuel oversigt fra 2008 skrev nu afdøde landsdommer Holger Kallehauge til forfatteren: ”Ideen bag bogen er også helt rigtig. Den må alle domstolsjurister have på deres skrivebord. Ingen kan huske alle disse mange frister. Bogen vil blive slidt hurtigt op og kalde på en revideret udgave i løbet af få år.”
Bogen udkom senest i en revideret udgave i 2015, og bogens fortsatte relevans har igen været afhængig af en ajourføring for at kunne dække behovet ude hos praktikerne. Bogen indeholder en sammenfatning af de frister, der gælder vedrørende forskellige straffeprocessuelle tvangsindgreb og retsskridt, såsom iværksættelse af anke og kære og er forsynet med et domsregister og et fyldigt stikordsregister.
Målgruppe
Bogen er særlig relevant for alle, der arbejder med straffeproces i praksis. Bogen er derfor oplagt relevant for anklagere, forsvarere og dommere, men også både politiets sagsledere og efterforskere samt administrative medarbejdere hos både politi, anklagemyndighed, advokater og domstole vil kunne finde relevant hjælp til dagligdagens mange opgaver.
Om forfatteren
Henning Fuglsang Sørensen viderefører denne 3. udgave efter nu afdøde landsdommer Jørgen Jochimsen. Jochimsen formåede at forfatte en imponerende mængde bøger, som alle er særdeles praksisnære og yderst relevante for den, der i sit daglige virke har brug for hurtigt og sikkert at finde de informationer, der er væsentlige for det spørgsmål, der måtte være til afgørelse. Henning Fuglsang Sørensen er lektor på Juridisk Institut på Syddansk Universitet og dommer ved Retten i Odense. Han har derudover været specialanklager i økonomisk kriminalitet og konstitueret landsdommer. Efter han erhvervede ph.d.-graden, har han forestået undervisningen i kriminalret (nu strafferet og straffeproces) på Syddansk Universitet, ligesom han har publiceret adskillige bøger og artikler inden for dansk og international strafferet og straffeproces, EU-ret og menneskeret.