facebook-pixel

Sundhedsjura for praktikere

img

Sundhedsjura for praktikere

Fakta om bogen

Titel: Sundhedsjura for praktikere

Udgivelsesdato: 01-09-2023

Sider: 214

Genre: Medicin, Sundhed og Sygdom

Forlag: Akademisk Forlag

Forfatter: Finn Kittelmann

ISBN: 9788750064909

Format: Hæftet

“Sundhedsjura for praktikere” er en enkel og overskuelig indføring i de mest centrale love og regler, der har betydning for den daglige indsats i sundhedsvæsenet – sygehuse, plejehjem, hjemmepleje, bosteder, praksis osv.

Bogen bliver i dag anvendt både i undervisning og i det daglige arbejde inden for sundvæsenet i bred forstand. Det er baggrunden for denne 2. udgave af bogen, som er opdateret og suppleret med fleres eksempler og de nye regler, der er kommet til.

Selve bogens opbygning er uforandret. De konkrete regler og eksempler er stadig sat ind i en logisk faglig sammenhæng, som gør det tydeligt, hvilken lov der skal anvendes i det konkrete tilfælde.

Det er næppe for meget sagt, at vi lever i et land, hvor vi forventer en høj grad af retssikkerhed. Det betyder blandt andet, at den enkelte borger ikke skal acceptere en vilkårlig behandling i det offentlige eller i institutioner, der udfører opgaver for det offentlige. Den, som arbejder inden for sundhedsvæsenet eller er studerende på det sundhedsfaglige område, bør kende til de love og regler, der gælder på området, så man enten ved, hvad man skal gøre, eller hvor man kan finde de rette oplysninger.