facebook-pixel

Udblik, indblik og overblik

img

Udblik, indblik og overblik

Fakta om bogen

Titel: Udblik, indblik og overblik

Undertitel: Guide til mindelunden i Højerup på Stevns

Udgivelsesdato: 21-08-2023

Sider: 112

Genre: Kulturhistorie

Forlag: Forlaget Mellemgaard

Forfatter: Lise Søelund

ISBN: 9788776082437

Format: Hæftet

I Højerup på Stevns er der en mindelund, der dækker en lang periode fra Absalon til vort århundrede, og personer og begivenheder får hver en sten i lunden med nogle vise ord, der giver indsigt i, hvad der skete netop på det pågældende tidspunkt, hvilket også er angivet på stenen eller skiltet ved mindet.

Det er minder, som har haft stor betydning for såvel vores historie som samfund, og det handler om krige, modstand og nationalitetsfølelse, men der er tillige fokus på sprog, ordsprog og nationalsprog. Hvad angår nationalitet, så har Danmark været igennem lidt af hvert, hvorfor man snart bliver erindret om, at der har været deling, forening og genforening i vort land. Små citater, salmevers og replikker fortæller, hvilke spor de mange hændelser og personligheder har sat i historien, og det hele nuanceres via udblik, indblik og overblik i den interessante Højerup Mindelund.
Uddrag af bogen 
Niels Larsen Stevns blev født den 9. juli 1864 i Gevnø, og døde den 27. september 1941 på Frederiksberg. Han var en flittig maler såvel som billedhugger, mens hans far var træskomager og tækkemand, og kendetegnende for Niels Larsen Stevns var, at han levede beskedent og havde en stærk tro på Gud. Som barn var han en del syg, og sygdomsforløb kan ofte udfolde nogle ellers skjulte evner, hvor det for Stevns’ vedkommende viste sig, at han havde talent for at skære i træ og med træskærerarbejdet fostredes hans idé om at blive kunstner. Han blev uddannet som malersvend i et dekorationsmalerfirma og blev i 1886 optaget på Kunstakademiet, og desuden gik han på Zahrtmanns malerskole i en længere periode.

Om forfatteren
Lise Søelund er cand.mag. i idéhistorie og har et omfattende forfatterskab bag sig med Søren Kierkegaard som speciale. Såvel Silkeborg som Stevns er de steder, hvor hendes interesse for seværdigheder og historie er størst, og hun går gerne ud som guide og holder foredrag om lokalhistorien i en filosofisk kontekst.