facebook-pixel

Ung og hjemløs

img

Ung og hjemløs

Fakta om bogen

Titel: Ung og hjemløs

Udgivelsesdato: 07-04-2022

Sider: 304

Genre: Skole- og lærebøger

Forlag: Akademisk Forlag

Forfatter: Hans Månsson

Oversat fra: dansk

Format(er)ISBN
Hæftet bog9788750061625

Flere og flere unge lever i hjemløshed. Trods en række politiske initiativer er det ikke lykkedes at afhjælpe dette problem. Meget tyder på, at der skal tænkes og handles anderledes, hvis der for alvor skal gribes ind over for hjemløshedsproblemet blandt unge.
Denne bog bidrager med nuanceret indsigt i, hvordan og hvorfor hjemløshed i ungdommen opstår, og hvordan den kan forebygges og afhjælpes.
Bogens omdrejningspunkt er fire unge, der er eller har været hjemløse. De fire unge fortæller åbent og ærligt deres livshistorie, så andre, der ikke personligt kender til hjemløshed, kan få indsigt i, hvordan det opleves ikke at kunne få del i de samfundsgoder, som de fleste andre har adgang til.
De fire unges erfaringer og refleksioner indgår samtidig i bogens øvrige dele, hvor hjemløsheden beskrives ud fra et teoretisk perspektiv, og hvor de forskellige temaer, der står centralt i fortællingerne, uddybes sammen med de handlinger, som fortællingerne lægger op til.
”Ung og hjemløs” tilbyder politikere, administratorer og fagprofessionelle, der har ansvar for forebyggelse og afhjælpning af hjemløshed i ungdommen et unikt indblik i de unges perspektiv. Målet er at kvalicere de professionelles arbejde med sårbare unges udfordringer.
Hans Månsson er lektor og forsker med særligt fokus på børn og unge i udsatte positioner og social bæredygtighed.