facebook-pixel

Værelser til Tilværelser

img

Værelser til Tilværelser

Fakta om bogen

Titel: Værelser til Tilværelser

Undertitel: ra, om og med bygningskunstens helhedsdannelser

Udgivelsesdato: 10-02-2023

Sider: 416

Genre: Arkitektur og design

Forlag: Arkitekturforlaget B

Forfatter: Thomas Ryborg Jørgensen

ISBN: 9788792700391

Format: Hardback

Denne bog handler om bygningskunst, og i bogen plæderes der for en eksistentiel tilgang til bygningskunsten hvilket bl.a. kommer til udtryk i en interesse for rumbegrebet værelse og dettes tætte og udvekslende relation til eksistensbegrebet tilværelse.

Bogen prøver at indkredse og udvikle en sådan eksistentiel tilgang ved at tage udgangspunkt i en række værk- og helhedsanalyser, og undersøger de respektive bygningsværkers hele eksistenser på tværs af deres menneskeligt livsunderstøttende og omverdensmedvirkende bidrag, deres særlige karakterer, “egne livsudfoldelser” osv., og med afsæt i dette søges en tværgående tænkning udviklet der angår de helhedsdannelser der findes i bygningskunsten.

Disse helhedsdannelser er uafvendeligt komplekse og går på tværs af aspekter som funktionalitet, socialitet, kontekst, kultur, kunst, teknik, bæredygtighed, politik, historie o.m.a. som hver især også kan være komplekse, men i bogen argumenteres der for, at det er på det tværgående helhedsniveau – hvor de mange aspekter påvirker hinanden og virker sammen – den egentlige kompleksitet slår igennem som grundlag for de dermed muliggjorte dannelser af bygningskunstens dybeste, mest omfattende og væsentligste kvaliteter.