facebook-pixel

Vidneafhøring

img

Vidneafhøring

Fakta om bogen

Titel: Vidneafhøring

Udgivelsesdato: 15-11-2023

Sider: 121

Genre: Erhverv

Forlag: Djøf Forlag

Forfatter: Frederik Kromann Jespersen

ISBN: 9788757455076

Format: Hæftet

Vidneafhøring er en vanskelig disciplin, som kræver megen øvelse. Formålet med denne bog er at give nogle erfaringsbaserede råd til, hvordan man kan tilrettelægge afhøringen af vidner på en hensigtsmæssig måde. Bogen beskriver forskellige afhøringsteknikker og giver eksempler på de spørgsmålstyper, som er særligt egnede til at fremme en god afhøring, og de spørgsmålstyper, som afhøreren generelt bør undgå. Der er dedikeret et særligt afsnit til kontraafhøringen af vidner, eftersom netop tilrettelæggelsen af en effektiv kontraafhøring kan volde udfordringer.

Der opstilles også en række vejledende retningslinjer for, hvordan man mest hensigtsmæssigt afhører sagkyndige vidner og skønsmænd. Bogen giver desuden vejledning om, hvordan man øger chancerne for at afsløre det vidne, som lyver, og beskriver vidnepsykologiens
mekanismer, herunder hvordan den menneskelige hukommelse fungerer.

Bogen er skrevet af en praktiker til alle, som arbejder med eller har interesse for vidneafhøring.