Viggo Hørup (1841-1902) var en væsentlig skikkelse i partiet Venstre, men efter interne uroligheder trak han sig fra Folketinget og grundlagde på den baggrund Dagbladet Politiken sammen med kulturradikale personligheder som Edvard Brandes og Herman Meyer Bing. Hørup kæmpede til det sidste imod den militaristiske og nationalliberalistiske dagsorden, som Venstre stod for, og på denne arv blev det Radikale Venstre født blot få år efter hans død i 1902.

Denne biografi er fortællingen om Viggo Hørups liv og politiske virke under en skelsættende periode i danmarkshistorien, som var præget af tabet af Sønderjylland i 1864 og den efterfølgende indførelse af den reviderede grundlov i 1866. Erik Henrichsen (1865-1917) var dansk politisk-historisk forfatter og overretssagfører. Som ung blev han en del af den venstreorienterede bevægelse Studentersamfundet sammen med bl.a. Jeppe Aakjær, Georg Brandes og Viggo Hørup. Ved siden af sit virke som overretssagfører skrev Henrichsen for Politiken og opponerede herigennem mod Højreregeringen og statsminister Estrup.

Fakta om bogen
Titel: Viggo Hørup
Forfatter: Erik Henrichsen
Originalsprog: nul
Sider: 118
Omslag: Hæftet
Forlag: Saga