facebook-pixel

Virksomhedens økonomistyring

img

Virksomhedens økonomistyring

Fakta om bogen

Titel: Virksomhedens økonomistyring

Udgivelsesdato: 03-08-2022

Sider: 221

Genre: Politik, økonomi, erhverv og jura

Forlag: DJØF Forlag

Forfatter: Michael Andersen & Carsten Rohde

Format(er)ISBN
Ebog (pdf)9788771988635
Hæftet bog9788757451573
Ebog (pdf)9788757451573
Ebog (pdf)9788771989847

Bogens teoretiske ståsted er erhvervsøkonomiens modeller og ræsonnementer. På baggrund heraf er der igennem en lang årrække udviklet en særlig faglighed inden for økonomistyring tilpasset forskellige virksomhedskarakteristika, hvor ræsonnementerne er overført til konkrete metoder og værktøjer til brug i såvel private som offentlige virksomheder. Bogens hovedområder omhandler en grundlæggende behandling af metoder og værktøjer til økonomisk styring af virksomheders aktivitet, kapacitet og likviditet. Der indledes i de første fire kapitler med økonomistyringens idé og formål set i relation til beslutningsprocesser og styringsopgaver. Virksomhedens lønsomheds- og likviditetsmønster behandles med særlig vægt på omkostninger og omkostningsklassifikation. I forlængelse heraf transformeres driftsøkonomiens marginal- og alternativomkostningsræsonnement til et praktisk brugbart regelsæt for økonomisk styring af aktivitet og kapacitet. Budgettering som styreform introduceres, ligesom forskellige former og niveauer for styringsdybde behandles.