facebook-pixel

When You Invent The Ship, You Also Invent The Shipwreck

img

When You Invent The Ship, You Also Invent The Shipwreck

Fakta om bogen

Titel: When You Invent The Ship, You Also Invent The Shipwreck

Udgivelsesdato: 12-09-2023

Genre: Kunst

Forlag: At Last Books

Forfatter: Peter Funch

ISBN: 9788797261637

Format: Paperback

When You Invent the Ship, You Also Invent the Shipwreck er en serie billeder fra de seneste 25 år fra Peter Funchs enorme arkiv. Billederne er blevet til rundt om i verden, med forskellige formål, alle motiveret af en sulten nysgerrighed. Billederne er taget med forskellige typer kameraer, digitale og analoge, nogle stærkt bearbejdede, andre direkte fra negativet. Sat sammen med billeder af tekst opslag fra en eklektisk samling af forfattere. When You Invent the Ship, You Also Invent the Shipwreck fungerer som en visuel odyssé, der placerer dig i medias res – midt i begivenhederne, og efterlader begreber som tid; fortid – nutid – fremtid – for en følelse af nuet . Værket udfolder sig forskelligt med hver rejse fra øjet gennem sindet.
En følelse af frigørelse udspringer fra bogen – billeder frigjort fra begrænsende begreber og kategorier – født på ny i en verden af uendelige billeder. En følelse af en bæredygtig revolution forstærkes af måden bogen er produceret og af titlen. Bogen er trykt på overskuds papir fra andre udgivelser trykt af kvinder og -mænd hos Narayana Press. En proces, der sætter værket fri, da bogens udseende og fornemmelse frigives og overlades til tilfældighederne.
Titlen er et Paul Virilio-citat, i den nuværende sammenhæng en påmindelse om skabelsens og ødelæggelsens cykliske natur. Konstant transformation.