På Finansloven for 2021 er der afsat 25 mio. kr. til et litteraturinitiativ målrettet børn i alderen 0-12 år. Midlerne skal primært bruges til at forny bogsamlinger i institutioner via indkøb af bøger, men der skal også udarbejdes et vejlednings- og inspirationsmateriale, der skal inspirere pæ...