I artikelserien “Om bogen i en Corona-tid” vil Bogmarkedet tage temperaturen i bogbranchen i øjeblikket og kigge fremad på hvad denne pandemi betyder for os alle.
I denne artikel: Anne Sofie Hammer, næstformand i Dansk Forfatterforening

Er der en bekymring blandt jeres medlemmer i forhold til den nuværende situation og hvis ja, er der så nogle konkrete bekymringer, der går igen?

Dansk Forfatterforenings medlemmer, har som andre dele af kunstbranchen, været utroligt pressede på økonomien under corona. Mange af vores medlemmer har i forvejen en usikker økonomi og supplerer deres indtjening med f.eks. undervisning og foredrag, og nedlukninger og aflysninger har kun gjort situationen sværere. Derfor har foreningens arbejde i store dele af 2020 været centreret omkring at sikre medlemmerne økonomisk hjælp og kompensation for tabte indtægter – også når disse indtægter var relativt lave og kom fra flere forskellige kilder. Det er en indsats, som har gjort en meget konkret forskel for forfattere, illustratorer og oversættere, hvadenten de nu var medlemmer eller ej, og på den måde kan man sige, at Dansk Forfatterforenings politiske arbejde i denne tid er blevet meget synligt. Og foreningen har faktisk også oplevet en lille medlemstilgang under corona.

Er der gode ting, tiltag eller andet som Coronaen, både i jeres organisation og blandt jeres medlemmer, har medført?

En stor del af foreningens arbejde er jo under normale omstændigheder også at være samlingssted og netværk for vores medlemmer, og på det område har corona betydet, at vi har været nødt til at lære at gøre tingene på nye måder. Vi har haft noglel meget vellykkede digitale fyraftensmøder, både møder af mere netværksmæssig karakter og møder med fokus på fagligt indhold. Og flere af vores kurser har det ligeledes været muligt at gennemføre online.

De mange skærmmøder har på den ene side skabt en bevidsthed om, hvor stor en værdi det har for os at mødes ‘rigtigt’. Der ligger utrolig meget uformel vidensdeling og støtte i de netværk, vi får via det fysiske møde. Men vi har på den anden side også fundet ud af, at de digitale møder godt kan fungere. Og at de faktisk kan noget helt særligt, som vi kommer til at tage med os videre, når alle restriktioner forhåbentlig snart er overstået. Vi har nemlig i årevis som forening haft en målsætning om at nå bedre ud i landet, så vores aktiviteter ikke kun er koncentreret omkring de store byer. Dansk Forfatterforening har medlemmer i alle afkroge af landet, og det er vigtigt, at vi også er i stand til at tilbyde f.eks. kurser og sociale arrangementer for medlemmer, som har langt til København eller Århus. Og her har de digitale møder vist sig at fungere utrolig godt.

Så selvom vi, som alle andre i disse uger, oplever en vis ‘corona-træthed’ og længes efter forår, socialt samvær og et almindeligt arbejdsliv, så forudser jeg egentlig, at vi som forening kommer styrket ud af denne her tid. Det er virkelig en tid, er har gjort det tydeligt, hvor meget det faglige fællesskab betyder i vores branche – politisk og økonomisk såvel som socialt og kollegialt.

Foto: Les Kaner

Link: Dansk Forfatterforening

Har du en god historien eller vinkel i forhold til temaet “Om bogen i en Corona-tid”, så tøv ikke med at kontakte BogMarkedets redaktionen: jesper@bogmarkedet.dk