Dansk Forfatterforening og Danske Forlag har sendt høringssvar til meget omtalt lovforslag.

I sidste uge udtrykte Danske Skønlitterære Forfattere bekymring omkring regeringens lovforslag vedrørende et ‘forbud mod utilbørlig behandling af genstande med væsentlig religiøs betydning for trossamfund’.

Nu følger Dansk Forfatterforening og Danske Forlag trop med et høringssvar til lovforslaget:

– Dansk Forfatterforening og Danske Forlag konstaterer, at lovforslaget, i modsætning til den bebudede ‘nålestiksoperation’ mod specifikke forhånelser af en bestemt religiøs tekst i en særlig skadelig kontekst, er en generel indskrænkning af den kunstneriske frihed og omfatter hele det offentlige rum. Den kunstneriske frihed som sådan er eksplicit omfattet af lovforslaget og bliver grundlæggende indskrænket til fordel for hensynet til religiøse sensibiliteter. Alene på den baggrund er det stærkt problematisk, at høringsrunden ikke har inddraget de kunstneriske og publicistiske organisationer, men ensidigt efterspørger primært de forskellige trossamfunds meningstilkendegivelser. Det vidner om et lovgivningsarbejde, der på dette punkt er forhastet og demokratisk skævt, skriver foreningerne i et høringssvar.

Endvidere påpeger de to foreninger i høringssvaret, at det er helt essentiel del af et kunstnerisk virke at kunne arbejde frit og åbent med symboler af enhver art.

– Et abstrakt forbud mod ‘utilbørlighed’ i omgangen med symboler er et helt uacceptabelt grundlag for et samfund baseret på en mangfoldighed af menneskelige udtryksformer. Det er også udtryk for en fejlkending af forholdet mellem kunst og offentlighed. Man kan ikke have fri kunstnerisk udfoldelse inden for rammerne af en ikke nærmere defineret ’tilbørlighed’. Kunstnerisk frihed indbefatter også muligheden for at afsøge og skubbe til grænserne for, hvordan man kan udtrykke sig offentligt.

– Dansk Forfatterforening og Danske Forlag opfordrer derfor på det kraftigste regeringen til helt at undtage den kunstneriske frihed fra lovforslaget, slutter høringssvaret.