P3 er midt i at udvikle en ny morgenflade til weekenderne, der går i luften i januar 2024. Fladen skal i højere grad end nu prioritere aktualitet og nyhedsvitaminer. Og i modsætning til nu sendes det live.Den nye weekendmorgenflade vil være on-air lørdage og søndage kl. 7-10.00.Konceptet ...