Inkarnation er Pernille Stenbys debutroman og første bind i en fantasyserie. Det er en fortælling med dystre tendenser og dybe LGBTQ-elementer. I balancen mellem fantasy og LGBTQ vægter sidstnævnte lidt tungere.
Vi møder en generation af …

Inkarnation er Pernille Stenbys debutroman og første bind i en fantasyserie. Det er en fortælling med dystre tendenser og dybe LGBTQ-elementer. I balancen mellem fantasy og LGBTQ vægter sidstnævnte lidt tungere.

Vi møder en generation af unge, hvor samfundsbilledet er udtalt negativt, og stemningen på skolen, hvor handlingen foregår, er både fjendsk og mistroisk. Samtidig er forholdet mellem de fire grupper af elever – omstillere, skelsættere, betvingere og kontrollører – fuld af fordomme, diskrimination og nedværdigelse.

Mes vågner op i lighuset på Roevel Akademi i en genoplivet tilstand. Kroppen er fremmed, og omgivelserne er fremmede. Forvirringen er udpræget, og den flyder tydeligt ud til læseren, der selv føler Mes’ usikkerhed. Det giver en indlevelse, som jeg godt kan lide. På Roevel Akademi møder Mes Axten og Mite, der kender hinanden fra grundskolen, og det skaber gnidninger, da Mes træder ind i deres venskab. Dog forsøger de nu sammen at finde frem til sandheden om, hvad der er sket.

”Hvad er jeg?” Dette spørgsmål søger vores protagonist at få svar på, mens denne kun langsomt (gen-)opdager verden. Selvom det på overfladen er lidt Jason Bourneagtigt, så stikker spørgsmålet dybere i denne roman. Det er interessant og vellykket, når Stenby helt har undladt at bruge kønsspecifikke personlige pronomener i de første fire kapitler. Det er først i Mes’ møde med andre, hvor de nye personer tænker i og tiltaler med personlige pronomener, at de kommer i brug. Det lader fantasien få helt andre frie rammer, både i selve fortællingen og i den mere abstrakte tanke: Hvordan tænker og ser vi hinanden og os selv? Hvad får os til at fremstå eller føle os enten maskuline eller feminine?

”Det er meget vigtigt, at du husker forskellen på piger og drenge, hvis du vil passe ind.” Denne sætning er central og sætter fokus på kønsstereotyperne. Det er diskret, men på samme tid er det umuligt at overse, når tanken først har sneget sig ind på én.

Netop det gode ved denne bog er, at man kommer til at tænke over alle disse ting, man ser som normale. Det er bemærkelsesværdigt, at hele handlingen løber over kun et døgn, og flowet stadig er glidende og behageligt. Bogen er velskrevet, og der er flere overraskelsesmomenter undervejs. Inkarnation tager fat i mange LGBTQ-spørgsmål og er muligvis en bog, der kan sætte en debat i gang med sine vigtige budskaber.

Pernille L. Stenby: Inkarnation, 2018, Forlaget Ulven og Uglen, 429 sider.