Bibliotekernes nedlukning førte til øgede digitale udlån, hvilket belaster økonomien. Steen Bording Andersen (A), formand for Danmarks Biblioteksforening, opfordrer politikerne til at være opmærksomme på problemet. Til gengæld er læselysten steget viser en spritny undersøgelse.

Bibliotekernes digitale udlån er steget enormt, mens landets biblioteker har været lukkede under COVID-19-karantænen.

Faktisk er digitale tjenester såsom eReolen blevet så populære, at de ikke alene kompenserer for det manglende udlån af fysiske bøger, men (måske) ligefrem har afskedkommet en stigende læselyst.

Resultatet fremgår af en ny undersøgelse lavet af Moos-Bjerre for Danmarks Biblioteker. Undersøgelsen viser blandt andet, at:

  • 28 % siger, at Corona-nedlukningen har fået dem til at læse mere
  • 23 % siger, at Corona-nedlukningen har fået dem til at læse mere sammen med deres børn
  • 33 % siger,  at biblioteket har bidraget positivt til at få dem til at læse mere

Undersøgelsen “viser, at danskerne for alvor har taget bibliotekernes digitale strategier til sig,” udtaler formand for Danmarks Biblioteksforening, Steen Bording Andersen (A), i en pressemeddelse.

Konsekvenser

De gode nyheder følges op af dystre toner i kroner og ører-regi. Eftersom bibliotekerne betaler markant mere for at udlåne en bog digitalt end fysisk, er den øgede brug af de digitale tilbud blevet en stor økonomisk udfordring for bibliotekerne.

Det medførte store økonomiske konsekvenser for Odense Biblioteker, da det digitale udlån til børn og unge steg med 250 % fra medio marts og en måned frem. I Odense har man dog modtaget hjælp fra utraditionel side, da Facebook, der har en afdeling i byen, har doneret et større pengebeløb målrettet bibliotekets digitale udlån til elever og studerende. 

En anden problemstilling melder sig også på banen.

De øgede udgifter til digitale udlån sætter indkøbet af fysiske bøger er under pres. Det skal politikerne være opmærksomme på, mener Steen Bording Andersen; “det koster at have en samfund med fri og liga adgang til viden,” som han udtrykker det.

Indkøbet af trykte bøger faldt med næsten en tredjedel i ugerne 12-21, fremgår det af tal fra iMusic, der leverer trykte bøger til bibliotekerne.  

Problemstillingen blev rejst allerede i midten af april, hvor direktøren for Danske Forlag sammen med formændene for Dansk Forfatterforening og Danske Skønlitterære Forfattere skrev et åbent brev til politikerene, hvor man opfordrede til en statsligt tilskudspulje til indkøb af trykte bøger.  

Foto: Danmarks Biblioteksforening.