Sebastian Klein udkommer i dag, d. 4. marts 2021, med bogen ”Verdens 100 mest truede dyr”. En bog han selv kalder den vigtigste, han nogensinde har skrevet. Hvorfor? Fordi den sætter fokus på truede dyr, deres levesteder og den naturkrise, verden står overfor. Indtjeningen fra salget af bogen går til WWF Verdensnaturfonden

FN fortæller, at én ud af fire dyre- og plantearter i dag er i fare for udryddelse, mens WWF’s Living Planet Report 2020 viser, at vi på mindre end 50 år har set en dramatisk global reduktion af populationer af pattedyr, fugle, padder, krybdyr og fisk på hele 68 procent. Udryddelsen af arter er 10 til 100 gange højere end gennemsnittet de sidste 10 millioner år, og denne hastighed er accelererende.

”Verdens natur er i fare. Levesteder forsvinder, og unikke og fantastiske dyrearter uddør med voldsom hast. For nogle arter er det for sent, men for de fleste er der stadigvæk håb. Hvis vi sikrer og beskytter naturen og dyrenes levesteder mod produktion og udnyttelse, kan vi ændre den negative udvikling og bremse tabet af natur. WWF har fokus på hele verdens dyreliv, og sammen med dem kan vi almindelige mennesker sætte ind og hjælpe der, hvor det gør allermest gavn,” siger Sebastian Klein.

Bogen gør en forskel
I Australien bliver der fældet så mange træer, at koalabjørnene har vanskeligt ved at finde hinanden og derfor ikke kan forplante sig. I Afrika kæmper dværgflodhesten for overlevelse, fordi den bliver jaget ulovligt. I Myanmar er Dholen, en lille vild hund, truet af nye store veje, der vil skære landskabet over i to. Og i Danmark har vi den truede snæbel, en sjælden laksefisk, der kun findes i Vadehavet. Sebastian Klein fortæller om de 100 dyr i verden, som er allermest truet. Han fortæller samtidig om projekter, der hjælper dyrene, og bagerst i bogen kommer han med råd til, hvad man selv kan gøre for at hjælpe med at beskytte og bevare dyrs levesteder.

”Naturen og dyrenes levesteder forsvinder med alarmerende hastighed, og der sker en masseudryddelse af dyre- og plantearter, som vi ikke har set magen til siden en enorm meteor udslettede dinosaurerne for 65 millioner år siden. Vi er nødt til at gøre noget nu, hvis vi skal nå at hjælpe naturen tilbage på sporet,” siger Bo Øksnebjerg, generalsekretær i WWF Verdensnaturfonden, og fortsætter:

”Sebastian Klein er en fantastisk formidler med en kæmpe viden om verdens truede dyr og natur. Jeg er sikker på, at hans nye flotte bog vil gøre endnu flere voksne og børn opmærksomme på, at verdens dyreliv er noget helt specielt, der er værd at bevare. Og endnu vigtigere – at der absolut ingen tid er at spilde. Og så er ”Verdens 100 mest truede dyr” både en gave til mennesker og dyr, fordi Sebastian sammen med Forlaget Carlsen generøst har indgået et samarbejde med WWF Verdensnaturfonden i forbindelse med udgivelsen,” siger Bo Øksnebjerg.

Køber man bogen, hjælper man dyrene og støtter dermed den gode sag. Sebastian Klein tjener nemlig ikke penge på udgivelsen, så Forlaget Carlsen kan donere hele sin indtjening på salget af 10.000 bøger til WWF Verdensnaturfondens arbejde med bevarelse af truede dyrs levesteder.

Kilde: Pressemeddelelse fra WWF Verdensnaturfonden

Foto: Thomas A.