I marts 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 6,7% i forhold til samme måned året før. I februar var den tilsvarende stigning 7,6%. Den lavere inflation i marts i forhold til februar skyldes i høj grad prisændringer på brændstof samt gas og elektricitet. Selvom inflationen er aftagende, e...