Danmarks Statistik har offentliggjort den seneste udvikling i forbrugerpriserne.

I april 2023 steg det samlede forbrugerprisindeks med 5,3% i forhold til samme måned året før, hvilket er en mindre stigning end den, man så i marts, hvor man så en stigning på 6,7% mod samme måned året forinden.

Det er sjette måned i træk, at årsstigningen i forbrugerprisindekset falder. Selvom inflationen er aftagende, er den stadig på et højt niveau, hvilket skyldes høje prisstigninger inden for fødevarer, hoteller og restauranter.

På bogsiden er forbrugerprisindeks steget med 7,6% i forhold til april 2022. Indekstallet er dermed på sit højeste niveau siden december 2021.

I gruppen Skønlitteratur faldt prisindekset med 1,1% i forhold til samme måned sidste år, mens Anden faglitteratur steg med hele 53,6%. Undervisningsbøger steg med 11%, mens E-bøger mv. faldt med 20,6%.

I forhold til marts måned 2023 steg forbrugerprisindekset på bøger med 2,1%. Skønlitteratur steg med 4,3%, mens steg marginalt med 0,2%. Derimod faldt indekset med 1,1% på Anden faglitteratur og 0,5% på E-bøger mv.

Hvordan forbrugerprisindekset udregnes for bøgerne

– I 2003 overgik Danmarks Statistik til at måle prisudviklingen på bøger ved hjælp af top-sælgerlister. Her sammenlignes prisen på den mest sælgende bog en given måned med den mest sælgende bog måneden efter, tilsvarende for den næstmest sælgende osv. Metoden er anbefalet af Eurostat, da den sikrer, at man prisfølger det, der rent faktisk bliver solgt i stedet for fx kun bog-klassikere, skriver Danmarks Statistik og uddyber:

– Typisk anvender vi top-10 lister fordelt på forskellige kategorier (fx krimi, moderne, børn) fra de store bogkæder (fysisk og online) samt supermarkeder. Antagelsen bag metoden er, at bøger inden for samme kategori har samme kvalitet set fra forbrugernes synsvinkel uanset forfatter, antal sider mv. Denne antagelse kan man naturligvis stille spørgsmålstegn ved, men i praksis ville det være meget svært at fastsætte forbrugernes vurdering af den enkelte bogs kvalitet, forklarer Danmarks Statistik, der vedkender, at metoden ikke er så stabil

– Ulempen ved den anvendte metode er ret store udsving fra måned til måned på trods af en ret stor stikprøve. Faldet i prisindekset for bøger betyder, at forbrugerne køber billigere bøger på bestsellerlisterne, men ikke nødvendigvis, at prisen på den enkelte bog falder.

Kilde: Danmarks Statistik