Dansk Forfatterforening har valgt at anke Østre Landsrets dom i sagen om Arne Herløv Petersens 40 år gamle dagbøger.

Tidligere på måneden blev PET og Rigsarkivet frifundet i en sag, hvor forfatteren Arne Herløv Petersen havde forlangt sine dagbøger fra 1972 til 1981 leveret tilbage.

Dansk Forfatterforening har torsdag meddelt på sin hjemmeside, at man anker Østre Landsrets dom, der blev afsagt d. 5. september 2023 i sagen om Arne Herløv Petersens dagbøger.

– Vi anker dommen både i forhold til, at landsretten tilsyneladende mener, at PET og Rigsarkivet kan fortsætte krænkelsen af Arnes ret til privatliv i henhold til menneskerettighedskonventionens artikel 8, og i forhold til, at vi mener, at ophavsretten er krænket og har forrang for arkivregler udtaler formand Morten Visby på foreningens hjemmeside.

Sagen har stået på i flere år og Herløv Petersen har længe kæmpet sin sag, da han mener, der er sket en krænkelse af hans ophavsret og privatliv.

Ritzau oplyser, at Landsretten nåede frem til, at reglerne i arkivloven og den anden relevante lovgivning i sagen går forud for beskyttelsen af Herløv Petersens ophavsret. Men hvad angår spørgsmålet om krænkelsen af Herløv Petersens privatliv, var landsrettens dom dog mere kompleks. Landsretten mente, at PET burde have skelnet mellem de dele af dagbogen, som måtte anses for rent private, og de dele, som havde med selve straffesagen at gøre.

Men fordi dagbogen ikke blev fremlagt som en del af retssagen, så havde landsretten ikke mulighed for konkret at vurdere, hvilke dele af den som i givet fald ikke burde have været arkiveret.

Landsretten har altså kritiseret PET for ikke at have taget hensyn til Herløv Petersens privatliv ved arkiveringen. Efterretningstjenesten vurderede ikke forfatterens ret til privatliv, hvilket ellers er garanteret i konventionen om menneskerettigheder.

PET oplyser til Ritzau, at man ikke ønsker at kommentere sagen, da den fortsat er verserende.

Sagen skal nu for Højesteret.

Foto: Niels Gether Nielsen