I det nye format 'Andre Sider' vil Medianos journalist Thomas Ladegaard sætte forfattere stævne til en snak om, hvad der optager os, hvordan litteraturen kan være med til at sætte ord på, hvad der rører sig i tiden, og hvad den gør ved os.Medianos chefredaktør Peter Brüchmann siger om samarbe...