Den 15. juni var både udgivelsesdag for bogen ‘Sommerlandets arkitektur. Drømmen om det gode liv’, udgivet af Museum Tusculanums Forlag, og åbningsdag for udstillingen af samme navn på udstillingsstedet Sophienholm nord for København. I forlængelse heraf kan man spørge: Hvad er forhold...