Bogbranchen afsøger konstant nye territorier for at holde sig ajour med læserne og bogkøberne. Vi besøgte en konference i Helsinki om sprogteori med bud på læservenligt sprog.   

University of Helsinki dannede i slutningen af september ramme om Klaara-konferencen 2019, der samlede internationale forskere indenfor easy-to-read og minimal language-teorierne under sine vinger.

Der var mere end 80 deltagere fra et dusin lande. Danmark blev repræsenteret af professor Carsten Levisen og en gruppe studerende fra Roskilde Universitet. Hovedtalerne ved konferencen var Christiane Maaß og Cliff Goddard.

 

Spørgsmålet

Cliff Goddard, der er professor i lingvistik ved Griffith University i Storbritannien, forelæste om minimal language, hvor han talte for tilgangen natural semantic metalanguage (NSM) til at gøre tekster semantisk lettere at forstå – og lettere at oversætte fra et sprog til et andet.

Minimal language-teorien handler om at benytte semantiske primer og molekyler, det vil sige ord, der eksisterer i alle eller næsten alle sprog, til at lette læsning og oversættelse

Han afslutter sin forelæsning med spørgsmålet: Hvordan kan NSM arbejde sammen med easy-to-read?

 

Svaret

Easy-to-read, som Christiane Maaß talte om i sin forelæsning, er en tilgang til tekster, der fokuserer på produktionen af tilgængelig kommunikation, hvad enten kommunikationen så kommer i form af nyhedsrapporter, litteratur eller praktisk information ved for eksempel togstationer.

Med tilgængelig menes forståelig og læselig for folk, der ellers ville have besvær med at læse og forstå almen kommunikation. Dette gøres i easy-to-read ikke kun gennem specifikt ordvalg. I easy-to-read er selve opsætningen af teksten, tegnbrug og brug af eventuelle illustrationer alt sammen vigtigt for læseoplevelsen.

Christiane Maaß er professor i medielingvistik og direktør for Research Center for Easy German ved universitet i Hildesheim, Tyskland. Hendes hovedinteresser er nemt og simpelt sprog set fra et oversættelsesperspektiv, og hun er forfatter af flere bøger om såkaldt leichte Sprache.

Den danske gruppe fra Roskilde Universitet – som denne skribent var en del af – præsenterede blandt andet en easy-to-read-oversættelse af H.C. Andersens ‘Den grimme ælling’, der blev testet med stor succes i en dansk folkeskole med immigrantelever.

I arbejdet med easy-to-read har den danske gruppe benyttet sig af NSM. Ved at arbejde med deres tekst i iterationer har de først lavet en easy-to-read-oversættelse af det oprindelige eventyr, hvorefter de har introduceret elementer af det oprindelige eventyr tilbage ind i deres oversættelse.

Målet er at bevare eventyrets tematiseringer og stilart, hvorefter NSM er blevet brugt som en slags tjekliste, der skulle sikre, at teksten var semantisk simpel.

 

Hvad kan teorierne bruges til?

NSM og easy-to-read-teorierne kan benyttes indenfor at skrive historier, der kan anvendes både som frilæsning og undervisning til for eksempel immigranter, hvor der ellers er mangel på brugbart materiale.

Også læsefremmede kan få gavn af litteratur tilpasset teorierne. Brugen af simpelt sprog og simpel grammatik gør, at elever, der ellers har oplevet stor frustration med læsning, kan tilgå teksterne med meget mindre besvær, specielt med tilføjelsen af illustrationer.

 

Forsidefoto: Gruppen fra Roskilde Universitet fremlægger. Forfatteren ses yderst til højre.

Læs også: Problemformulering