Forlæggerforeningen fortæller om flot vækst i et svært år

Samlet set rapporteres der om en omsætning hos forlagene på 2 mia. norske kroner, hvilket svarer til en fremgang på 8,5%.

Fremgangen skyldes særligt en meget stærk slutspurt fra særligt fiktionsgenrerne. På året er det dog skolebøgerne, der ikke har set sig tilbage og forlagene har her haft en øget omsætning på fysiske bøger på 48% til skolerne og 28% til gymnasierne.

Salget af almindelige fysiske bøger til handlen, går 2,4% tilbage til en samlet omsætning hos forlagene på 1,1 mia. norske kroner, hvilket primært skyldes en stor tilbagegang i pocketbøger på 20 mio. norske kroner.

Fagbøger og skønlitteratur havde også et godt salgsår i  2021. Således gik fagbøgerne 3,3% frem mens skønlitteraturen må nøjes med en beskeden vækst på 1%. På børnefronten på de to grupper var der dog både vækst og tilbagegang. Fagbøger for børn steg med 28%, mens fiktion for børn gik 4,4% tilbage.

Oversatte bøger havde et godt år og steg med 6,7%.

Streaming er ikke en del af tallene ovenfor. Disse forventes fremlagt ultimo januar

Kilde: Bok365