Indtil d. 30. september kan man søge puljer til bl.a. støtte til bogproduktion, oversættelser, rejsetilskud og større litterære arrangementer.

Statens Kunstfond åbner nu for søgning til litteraturpuljerne Udgivelsesstøtte, Rejsetilskud, Prøveoversættelser fra dansk og Litterære arrangementer og formidling. Derudover er der ligeledes åbnet for udenlandske ansøgere til puljerne Literary production and translation, Literary events and projects og Sample translations from Danish

Statens Kunstfond opfordrer til, at man sætter sig ind i gældende regler, og herunder kommer et oprids af disse.

  • Færre bilag: For at lette ansøgningsprocessen skal der generelt udfyldes færre bilag, og de fleste oplysninger skal fyldes ind i ét bilag, hvor fx uddybende projektoplysninger og budget er samlet.
  • Fast beløb: For udgivelsesstøtte, prøveoversættelser og rejsetilskud er der afsat faste standardbeløb, så du som ansøger har en større klarhed over, hvilke beløb der kan søges.
  • Bogproduktion og oversættelse søges i samme pulje: Uanset om du søger om støtte til produktion, oversættelse eller begge dele, skal du søge samlet i puljen Udgivelsesstøtte. Der skal indsendes én ansøgning per værk, og hvis du indser flere ansøgninger til udgivelsesstøtte, skal de prioriteres i forhold til hinanden.
  • Særligt for ‘Prøveoversættelser’: Fremover vil det kun være forlag og agenturer, der kan søge om prøveoversættelser, og der kan maksimalt søges til 4 prøveoversættelser per frist.

Om Statens Kunstfonds formål
Statens Kunstfond er Danmarks største kunstfond. De støtter udviklingen af nyskabende idéer og kunstoplevelser af høj kvalitet. De er her for at gøre kunstoplevelser til en del af alle borgeres hverdag, og for at dansk kunst kan blive udbredt i udlandet og bane vejen for endnu flere talentfulde danske kunstnere.