Statens Kunstfond har udgivet et katalog med 60 forskellige litteraturarrangementer med forfattere, illustratorer og kritikere. Arrangementerne er målrettet børn og unge i blandt andet vuggestuen, børnehaven og folkeskolen.

Kataloget, ’Levende litteraturmøder for børn og unge’, lanceres i en onlineudgave og er målrettet skoler og dagtilbud, men kan også benyttes af for eksempel biblioteker og andre arrangører af litterære arrangementer. Idéen er, at man kan hente inspiration i kataloget, inden der søges støtte til et arrangement. Forfatterne er valgt af Projektstøtteudvalget for Litteratur på baggrund af en ansøgningsrunde.

Formålet med initiativet er at inspirere skoler og dagtilbud, hvor børn og unge kan møde litteraturformidlere som f.eks. Jesper Wung-Sung og Josephine Ottesen

Kataloget, der netop er lanceret i en onlineudgave, er målrettet skoler og dagtilbud, men kan også benyttes af f.eks. biblioteker og andre arrangører af litterære arrangementer. Idéen er, at man fremover kan hente inspiration i kataloget, inden der søges støtte til et arrangement. Forfatterne er valgt af Projektstøtteudvalget for Litteratur på baggrund af en ansøgningsrunde.

Jens Smærup Sørensen, der er udvalgsleder for Projektstøtteudvalget for Litteratur, siger om motiverne bag initiativet:

– I Kunstfonden vil vi gerne gøre en indsats for, at endnu flere børn og unge kan få adgang til nogle personlige og vedkommende møder med litteraturen, forfatterne og illustratorerne. Derfor håber jeg, at kataloget kan nå ud til så mange skoler og daginstitutioner som muligt, og at lærere og pædagoger kan føle sig inspirerede til at sætte møder op mellem børnene og litteraturen. Vores mål med initiativet er, at flere børn og unge gennem de levende litteraturmøder bliver nysgerrige efter at gå på opdagelse i litteraturen.

BREDT FELT

Det er ikke blot et bredt felt af forfattere, de unge kan møde. men også. Eksempelvis byder de to kritikere Kamilla Löfström og Felix Thorsen på en workshop, hvor de sammen med børnene vil udvikle nye kritikerformer, som blandt andet kan publiceres på sociale medier.

Forfatter Estrid Dyekjær tager hul på det tunge tema børn og sorg, mens illustrator og grafisk designer Martin Sommer tilbyder et arrangement til de helt små børn, hvor han tegner på en stor skærm, imens han fortæller. Man finder også forfattere som Josephine Ottesen, Rebecca Bach-Lauritsen og Jesper Wung-Sung.

Du finder kataloget ’Levende litteraturmøder for børn og unge’ her: Link til katalog

 

FAKTA

  • Kataloget er tænkt i sammenhæng med projektstøtteudvalgets pulje ’Dansk og udenlandsk litteratur for børn og unge’, hvor der kan søges om honorarstøtte til forfattere. Puljen har frist d. 2. februar 2022.
  • Kataloget indeholder cirka 60 arrangementer med 63 forskellige forfattere, illustratorer og kritikere. Det vil senere blive tilgængeligt i en trykt udgave.
  • Projektstøtteudvalget for Litteratur har på baggrund af indkomne indstillinger udvalgt forfatterne til kataloget.
  • Kataloget er et pilotprojekt og vil blive evalueret i løbet af 2022.