Den fysiske bog går tilbage i antal solgte styk og på indtægtssiden. Streaming bliver ved med at vækste til gavn for særligt forfatterne.

Den norske forfatterforening, Forleggerforeningen, har offentliggjort data fra det norske bogmarked anno 2023.

I datarapporten kan man læse, at streamingen bliver ved med at lægge på. Hele 12,4 mio. bøger blev der lyttet til i 2023, hvilket er en vækst på 15,5% og næsten en fordobling i forhold til 2020. Rapporten betegner en bog som aflyttet efter minimum 15% af hele lydbogen er afspillet.

Omvendt går det den anden vej for den fysiske bog. I rapporten inddeles den fysiske bog i henholdsvis ‘indbundet’ og ‘pocket’. Begge de fysiske formater går tilbage i antallet af solgte i 2023 i forhold til 2022 – og i særdeleshed den ‘indbundet’. Tilsammen er der i 2023 solgt cirka 8,8 mio. fysiske bøger, hvilket er en tilbagegang på omkring 400.000 bøger. I 2020 udgjorde de to formater tilsammen lidt over 10 mio. bøger i antallet af solgte styk.

På indtægtssiden vækster ‘pocket’-bøgerne med cirka 4 mio. norske kroner (NOK) til 188 mio. NOK, hvilket ikke er nok til at kompensere for de cirka 19 mio. NOK, som de ‘indbundne’ er gået tilbage. Det hører med til historien om indtægterne på de ‘indbundne’, at man i 2023 ligger på et højere niveau end i 2019. I både 2020 og 2021 lå indtægterne på ‘indbundne’ bøger på over 850 mio. NOK, mens man i 2023 ligger på 796 mio. NOK.

Streamingindtægterne er til gengæld steget med 10,8% til 366 mio. NOK, og samlet set står de digitale indtægter nu for næsten en tredjedel af forlagsindtægterne i Norge.

Samlet set vækster de norske forlags indtægter med 1,6% i forhold til 2022.

Forfatterne vinder på streamingvækst

Det norske brancheblad Bok365 har i sin artikel om dataene fra 2023 udregnet, at de norske forlag får 30 NOK pr. lydstreamet bog, hvilket er en krone mindre end i 2022.

Branchebladet skriver desuden, at fordelingen i de seneste år typisk har været, at streamingtjenesterne selv holder 30% af de samlede abonnementsindtægter, mens de resterende 70% går til forlagene.

Som tidligere nævnt steg antallet af lyttede streamingbøger med 15,5% fra 2022 til 2023. Væksten er i særlig grad til fordel for forfatterne, da man som forfatter i Norge er garanteret minimum 11 NOK eller 28% af forlagenes streamingindtægter. I følge Bok365 beregninger, betyder den seneste udvikling, at forfatterne nu har en andel på 37% af forlagenes streamingindtægter, hvilket svarer til en samlet royalty-pulje på 136 mio. NOK .