Digitalt mig her, digitalt mig der. Lærebogen er et værktøj, og dér er den trykte bog bedst. Det viser en undersøgelse fra webboghandlen Saxo.com.

Overstregninger i neongult, rødt og grønt, æselører lavet i al hast i mangel på tilgængelige bogmærker, kommentarer i den smalle margen skrevet med ulæselig skrift, kaffepletter en mas – lærebogen er et værktøj.

Den trykte bog er de digitale formater absolut & alt andet lige (pris) overlegen til udøvelsen af nævnte boghærværk.

Saxo.com har gravet i salgstallene for studiestartsugerne 27-37, og de taler deres tydelige sprog: Hele 97 % af de solgte lærebøger er trykte.

Tallet er egentlig ikke så overraskende igen, men ikke desto mindre interessant.

Webboghandlen har oplevet stor vækst i perioden, dels har 20 % flere købt studiebøger end samme tid sidste år, dels er antallet af solgte studiebøger steget med samme procentsats.   

De største stigninger i salget er sket indenfor fagområderne pædagogik, jura samt fysio- og ergoterapi. Pædagogik, sygepleje samt økonomi udgør de tre største salgsandele, oplyser Saxo.com i en pressemeddelelse.

NB: Det fremgår ikke af pressemeddelsen, hvorvidt de solgte trykte bøger også var tilgængelige i et digitalt format, da de studerende bestilte bøgerne.

Foto: iStock/Getty Images.