Problemer og grus i maskineriet mellem oversættere og forlag, det vil Dansk Oversætterforbund komme i forkøbet med en ny, anbefalet modelkontrakt. Vi taler med formand Ulla Lauridsen.

Modelkontrakten – eller ‘DOF’s 2020-kontrakt’ – er kommet til verden efter efterspørgsel fra både medlemmer og nystartede forlag, forklarer formand for Dansk Oversætterforbund, Ulla Lauridsen.

”Der er en frodig underskov af nye, små forlag, der starter op. De brænder for litteraturen, og de henvender sig ofte til et af vores medlemmer for at få en udenlandsk bog oversat. Mange af dem regner med, at vi har en modelkontrakt, de uden videre kan bruge, men det har vi ikke haft. Så vi har fået udarbejdet en anbefalet kontrakt som en service.”

Det første forlag, der meldte sig på banen, da kontrakten var ved at være en realitet, var Gutkind. ”De var virkelig imødekommende i forhold til at bruge vores kontrakt, og de havde nogle gode, konstruktive forslag til ændringer, så de var faktisk med til at lægge sidste hånd på udformningen. Det blev den kun bedre af, og vi er meget glade for hele dialogen og den endelige kontrakt, som nu bliver lagt ud på nettet.”

Forlag og medlemmer kan frit benytte DOF’s 2020-kontrakt, og den er på ingen måde tænkt som et oplæg til konflikt, tværtimod. Den er tænkt som en service.

”Modelkontrakten er primært udarbejdet af Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, så der er ingen tvivl om, at den er juridisk holdbar,” fortsætter Ulla Lauridsen. ”En jurist med speciale i ophavsret er dyr, så nye forlag kan undgå både udgifter og de konflikter, der følger af uklare kontrakter, ligesom det selvsagt er en stor fordel for vores medlemmer at kunne fremlægge en kontrakt, de er trygge ved.”

Ofte ønsker små forlag, at oversætteren selv skriver en gyldig kontrakt, fortæller hun. Men det er de sjældent i stand til. ”Jeg har faktisk selv forsøgt at gøre det engang, men det er jo slet ikke holdbart.”

Fleksibel

Der er en stor grad af fleksibilitet indbygget i kontrakten. ”Det er bestemt vores mening, at den skal bruges, som den er, og den er skrevet, så den er fair for begge parter,” pointer Ulla Lauridsen. ”Men hvis der skulle være en eller anden lille ting, man ønsker at ændre i den, kan man jo forhandle om det.”

Et eksempel på en ønsket ændring fra oversætterens side kunne være, hvordan betalingen skal falde. I modelkontrakten står der, at betalingen skal ske på én gang, men der er ikke noget til hinder for, at man ændrer dette, så den falder i rater ved forskellige milepæle i arbejdet.

Et andet eksempel kunne være antallet af frieksemplarer til oversætteren. Udkommer oversættelsen som et hundedyrt gennemillustreret værk i ti bind, kunne man forestille sig, at forlaget gerne vil nøjes med at give oversætteren fem frieksemplarer i stedet for de ti, som der står i DOF’s 2020-kontrakt. Så må oversætter og forlag forhandle sig frem til en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Ligeledes er der ikke fastsat et bestemt honorar. Ulla Lauridsen forklarer:

”Honorarets størrelse kommer under alle omstændigheder an på sprog, genre, sværhedsgrad, oversætterens erfaring og andre ting. Desuden er oversætterne i DOF jo alle sammen selvstændige, så vi kan ikke forhandle et bindende standardhonorar kollektivt – i princippet skal vi konkurrere imod hinanden på pris og kvalitet, ligesom virksomheder i andre brancher.”

Hvad regner DOF med at få ud af en sådan modelkontrakt?

”Vi regner med, at der opstår færre konflikter imellem nye, små forlag og vores medlemmer. Man bliver nemt uenig om noget, hvis man ikke har en god kontrakt. Den nye modelkontrakt er lavet, så den så vidt muligt tager højde for alle de problemer, vores medlemmer og vores jurist oplever i det daglige.”

Den nye modelkontrakt tager således også højde for spørgsmålet om digitale rettigheder, hvilket den gamle standardkontrakt – ”som stadig cirkulerer ude i virkeligheden” – ikke gør.

”Den gamle standardkontrakt er selvfølgelig ugyldig, men den er også så forældet, at den under ingen omstændigheder bør bruges længere,” afslutter hun.

 

Den nye 2020-kontrakt er udarbejdet af Dansk Forfatterforenings jurist, Anne Koldbæk, formand for Dansk Forfatterforening, Morten Visby, og bestyrelsen i DOF i fællesskab.

Ulla Lauridsen er kontaktperson i forbindelse med modelkontrakten.