Pressetekst: Jane Wiis tiltræder den 7. august 2017 som ny administrerende direktør for DBC.

Hun er 52 år, cand.scient.pol. og kommer fra en stilling som kommunaldirektør i Slagelse Kommune. Før dette havde hun som direktør i KL ansvaret for digitaliseringsområdet i KL og har derigennem tilegnet sig et indgående kendskab til DBC.

”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for den ’digitale nerve’, som DBC er i det samlede biblioteksvæsen. DBC har en betydelig del af æren og ansvaret for, at bibliotekerne har været et godt stykke foran det meste af den øvrige offentlige sektor, når det gælder udviklingen af it-infrastruktur, herunder borgerens muligheder. DBC’s betydning, når det gælder transformationen af bibliotekerne til at kunne håndtere det digitale bibliotek side om side med det analoge bibliotek, har været og er stadig afgørende,” siger Jane Wiis.

Jane Wiis afløser den 7. august 2017 Heddi Mortensen, der har været konstitueret som administrerende direktør for DBC siden november 2016.

Før sine år i KL har Jane Wiis været kommunaldirektør i Frederikshavns Kommune, seniorkonsulent i NIRAS, vicekommunaldirektør og konstitueret kommunaldirektør i Greve Kommune samt haft chefstillinger i Københavns Kommune.

Om DBC

DBC (Dansk Bibliotekscenter) er et aktieselskab ejet af KL (61,5 %) og staten (38,5 %).

Virksomheden registrerer og katalogiserer bøger og andre materialer til den danske nationalbibliografi og til brug i bibliotekerne.

Desuden driver og udvikler DBC blandt andet bibliotek.dk, hvor borgerne kan søge og bestille materialer fra alle landets biblioteker, de danske bibliotekers fælles base, Danbib, der blandt andet understøtter fælles lånesamarbejde mellem bibliotekerne og en national ’databrønd’ samt et stort antal webservices, der er rygraden i biblioteksinfrastrukturen.