Fra A. W. Moltke til Mette Frederiksen har den danske statsministerrolle været under stadig forandring. Der er sket en del med posten fra det danske demokrati tog sine første spæde skridt med en konseilspræsident og …

Fra A. W. Moltke til Mette Frederiksen har den danske statsministerrolle været under stadig forandring. Der er sket en del med posten fra det danske demokrati tog sine første spæde skridt med en konseilspræsident og et ministerkollegium udpeget af kongen og frem til nutidens statsminister, der sidder tungt på magten og ansvaret for en samlet regering.

Denne udvikling har Tim Knudsen sat sig for at beskrive i fem bind. Det er noget af en præstation, både at gennemgå de enkelte statsministre gennem tiden, men også at perspektivere og forklare hvordan rollen og magten har ændret sig. Statsministerfunktionen er ikke faldet ned fra himlen, og den er også noget fundamentalt anderledes end grundlovsfædrene havde forestillet sig – men der er en grund til at den er blevet, som den er. En grund som det er nødvendigt at kende og forstå, hvis man skal udfordre og kritisere den. Her er Tim Knudsens værk en fremragende læremester.

Første bind af Statsministeren handler om tiden frem til systemskiftet i 1901. Knudsen har (fornuftigt) valgt at inkludere perioden fra tre års krigen og forfatningskampen, for det giver ikke mening at beskrive de skiftende regeringer uden også at forholde sig til dels hvordan grundloven blev skrevet og tænkt, og det slesvigske spørgsmål der var den altdominerende faktor i dansk politik i 1800-tallet.

Der er masser af interessant stof i første bind, og meget politisk historie som selv politiske nørder ikke er klar over. Moltke var den første konseilspræsident, men det var ikke kun i navnet at positionen var markant anderledes end i dag. Moltke var en af den gamle tids mænd, godsejer som de fleste konseilspræsidenter var, og hans magt var stærkt begrænset. Hans rolle var at være mødeleder i statsrådet, han bestemte ikke selv sine fagministre, og han kunne på ingen måde forvente at de var loyale over for ham eller over for den samlede regering. Det var først Estrup, der forlangte og fik retten til selv at vælge sine ministre.

Det var op igennem anden halvdel af 1800-tallet faktisk flere gange svært at finde kandidater, der ville påtage sig rollen som konseilspræsident. Det var selvsagt uholdbart, og rejsen mod en stærkere statsministerposten og en svagere kongemagt kunne tage sin begyndelse – om end det gik op og ned i flere år. Hver gang balancen forskød sig – mellem statsminister og konge, mellem statsminister og øvrige ministre eller mellem statsminister og folketing/rigsdag – så var det et valg der blev truffet, og mange af dem har den dag betydning for, hvordan vi ser på magt og ansvar i regeringen.

Anden halvdel af 1800-tallet handler om det spæde danske demokrati, der ikke var så demokratisk og selvfølgeligt, som de fleste nok tror i dag. Det handler også om Slesvig som den altoverskyggende politiske agenda som ingen kunne slippe uden om, og selvfølgelig om bondestandens, embedsstandens og senere arbejdernes kamp for også at få politisk indflydelse over for en godsejerklasse, der i større eller mindre grad omfavnede tanken om folkestyre, men som aldrig helt slap tanken om at meningen med folkestyre var, at folket skulle forstå at lade godsejerne styre.

Statsministeren er velskrevet, absolut velresearchet og et skatkammer af viden om det tidligere danske demokrati. Jeg læste kapitlerne om Venstres problemer med at holde sammen i slutningen af 1800-tallet samtidig med at det moderne Venstre brød i brand for åben skærm omkring jul og nytår, og det fik kun dette værk til at føles endnu mere aktuelt.

Tim Knudsen: Statsministeren. Bind 1. Kampen om regeringsledelsen 1848-1901. 448 sider, Samfundslitteratur. Udkom 26. oktober 2020