Det blev Tine Roesen, der modtog anerkendelsen for sin bog ‘Dostojevskij. En introduktion’

Oversætter, lektor og forfatter Tine Roesen har vundet Georg Brandes-prisen 2021 for sin bog Dostojevskij. En introduktion, der udkom på Aarhus Universitetsforlag i efteråret 2021. Med prisen følger 75.000 kr.

I udvalgets motivering for valg af bogen lyder det:

Dostojevskij. En introduktion er en fornemt vidende og lettilgængelig introduktion til et stort forfatterskab, der har fået ry for at være både dystert og komplekst, men som også er mere end det. Tine Roesen formår i et enkelt og oplagt sprog og ved at foreslå forskellige gangbare og endda opløftende veje ind i værkerne at argumentere for, hvordan Dostojevskijs forfatterskab imødekommer sine læsere. Hendes introduktion peger netop på det at komme rigtige mennesker i møde som årsagen til, at vi bliver ved med at læse hans værker.

Roesen udviser et enormt overblik over både de velkendte og de vel-ukendte dele af forfatterskabet, over hvad der er blevet tænkt og skrevet om det, og over den dramatiske periode i russisk historie, hvor romanerne blev til. Hun gør det uhøjtideligt og uden at fortabe sig i teoretiske spekulationer. Med dette overskud skubber hun til de klassiske forestillinger og fordomme om forfatterskabet: Når nogen indvender, at det er vanskeligt og tungt, peger Roesen også på det melodramatiske tilsnit i teksterne. Når romanerne bliver fremhævet som dialogiske eller kaudervælsk kaotiske, fremhæver hun også de tavse personer og de tavse scener. Herigennem leverer Roesen et overbevisende argument for det sammensatte.

Prisudvalget peger på Tine Roesens Dostojevskij. En introduktion, fordi den på så imødekommende vis fastholder og kvalificerer interessen for et forfatterskab, der stadig har relevans for et stort antal læsere. Hvis kvaliteter, som hun noterer, underligt nok synes at gå på tværs af tid og rum. Og som tilsyneladende stadig lader sig overføre fra russisk til andre sprog. Med Roesens introduktion får danske læsere større frihed til at tale med og optages af Fjodor Dostojevskijs forfatterskab, for som Roesen skrev på Litteratursiden.dk i forbindelse med forfatterens 200-års fødselsdag:

»Hvis man sænker paraderne og går mere uhøjtideligt til forfatteren, vil man opdage, at [Dostojevskij] skrev konkret og realistisk om mennesker til mennesker. Nutidens læsere kan finde både genkendelse og humor i hans værker.«

Georg Brandes-prisen uddeles hvert år af Litteraturkritikernes Lav. Prisudvalget udgøres af Bo Tao Michaëlis, Benedicte Gui de Thurah Huang og Malte Frøslev.