Europas største bogmarked blev hårdt ramt, da boghandlerne lukkede ned i fire forårsuger. Efter genåbningen er bogsalget kommet godt i gang, men prisen kan være høj. De positive toner er genkendelige.

COVID-19-krisen ramte tysk bogbranche efter en periode, hvor bogsalget var begyndt at stige efter mange års nedgang. Fremgangen skyldtes – ifølge den tyske brancheforening Börsenverein – et flerårigt målrettet arbejde med blandt andet PR for at tiltrække nye og tabte bogkunder.

Den samlede bogindustri oplevede 2018-19 en stigning på 1.7 %, hvilket betød et samlet salg på 9.29 milliarder euro. Heraf stod boghandlerne på gadeplan for den største salgsandel (46,2 %), omend salget her kun steg med beskedne 0,4 %.

Internethandlen stod for den store stigning med hele 4,2 %, om end deres markedsandel kun er en femtedel – et par procent mindre end herhjemme, mens de fysiske boghandlere stod for mere end halvdelen at alle solgte bøger i Danmark umiddelbart før krisen (53,5 %).

 

Hamstring før nedlukning

Herhjemme var kun boghandlere i butikscentre tvunget til at holde lukket i den mest strenge karantæneperiode, mens det i Tyskland gjaldt samtlige (bortset fra i delstaterne Berlin og Saksen-Anhalt). Bogladerne holdt lukket i fire uger fra den 23. marts til den 19. april.

Oplysningerne om de ekstraordinære forårsmåneder i Tyskland erstatter i år brancheorganisationen Börsensvereins årlige statusrapport om bogmarkedet i det seneste år.

Kort før nedlukningen hamstrede læsesultne bogkøbere litteratur – herhjemme så vi til gengæld antallet af biblioteksudlån nærmest eksplodere, dagen før bibliotekerne lukkede ned. Den 17. marts var således dagen med det suverænt største bogsalg i foråret.     

Boghandlerne blev hårdt ramt under karantænen med en nedgang i salget på to tredjedele i forhold til samme periode sidste år. Medregner vi alle salgskanaler – både boghandlere på gadeplan og på nettet samt andre butikker, der handler med bøger – var tabet ‘kun’ lige under halvdelen (46 %).

 

Diversitet under pres

Forlagene blev naturligvis også hårdt ramt, og over en tredjedel (36 %) oplyser til Börsenverein, at de enten har opgivet eller udsat udgivelser – en overvejende del af dem er skrevet af debuterende og/eller ukendte forfattere.

Det sidste bekymrer Karin Schmidt-Friedrichs, formand for Börsenverein. Forårets ‘tab’ af nye forfatterstemmer ”bringer den litterære og kulturelle diversitet i vores samfund i fare,” fortæller hun i en pressemeddelelse fra Börsenverein fra midten af juli.

Ifølge det amerikanske branchetidsskrift Publishing Perspectives er det en internationalt kendt tendens, at forlagene under COVID-19-krisen har satset på det kendte og enten udskudt eller helt aflyst udgivelser med mindre etablerede forfatterstemmer.

Samme tidsskrift opregner en anden situationsbestemt tendens, nemlig en kommende overproduktion fra forlagenes side med medfølgende opmærksomhedskamp, når de udsatte titler skal udgives. Hen over sommeren og især efteråret vil de internationale bogmarkeder sandsynligvis opleve en sand eksplosion af udgivelser, hvor de nye titler nærmest falder over hinanden.   

 

Litteratursultne bogkøbere

“Selvom coronapandemien har ramt bogindustrien hårdt, har situationen også udløst stor energi,” udtaler en positiv Karin Schmidt-Friedrichs.

Ansatte i boghandlere og hos forlag afbødede karantænens skadevirkninger med udbringning af bøger og brug af online events – begge dele var også velkendte fænomener herhjemme.

Efter genåbningen er de tyske boghandlere godt på vej til at indhente det tabte:

Da butikkerne genåbnede, var salgstabet i forhold til perioden fra januar til midten af april sidste år på -15 %; i slutningen af juni var dette reduceret til et tab på lidt over otte %. Hos ‘rigtige’ boghandlere var salgstabet på over en femtedel; det var slut-juni reduceret til 14 %.

 

Webboghandlerne afbøder

Tallene ovenfor viser, at andre salgskanaler – sandsynligvis webboghandlere – har kompenseret og gjort tabet mindre, end hvis de fysiske boghandlere alene stod for bogsalget.

I det meget brede perspektiv er tendensen genkendelig, dog med det meget væsentlige forbehold, at vi ikke kender tallene for udviklingen i bogsalget hos de fysiske boghandlere.

BogMarkedet rapporterede således allerede i april om stærkt stigende bogsalg – både papir og digitale formater – under krisen hos webboghandlerne Saxo.com og Tales.dk. Måske har stigningen endda ført til et forøget salg af fysiske bøger end før krisen, kan man spekulere på.

At det skulle hænge sådan sammen, er der også andet, der tyder på.

Kort før sommerferien pegede to læserundersøgelser på, at læsningen havde nydt godt af karantænen. Knap en tredjedel af de adspurgte i Danmarks Biblioteksforenings undersøgelse mente, at de havde læst mere, end de ellers ville have gjort.

To dage senere toppede webboghandlen Saxo.com op med sin undersøgelse, hvor 6.000 brugere havde svaret i en mailundersøgelse. Her oplyser en femtedel, at de kommer til at læse mere fremadrettet, end de gjorde før COVID-19.

Det er værd at gentage et budskab, der huserede, da situationen så allermørkest ud i løbet af foråret:

Alt bliver godt igen!

BogMarkedet bringer efter planen en miniserie om uafhængige boghandlere i New York i løbet af efteråret. Boghandlerne i byen er stadig nedlukkede på grund af COVID-19.

Foto: iStock/Getty Images.