Den 21. september kl. 16-18 fejrer 10 unge udgivelsen af deres tekster ved en reception på Forlaget Gyldendal. De unge har fulgt et forløb på nonprofitorganisationen TUBAs Skriveskole, der hjælper dem med at finde og tro på egen stemme – og alle os andre med at blive klogere på, hvad der kan komme ud af at vokse op i en familie med alkohol- eller stofproblemer

TUBAs Skriveskole er et længere forløb, hvor 10 unge får mulighed for at udvikle deres talent for at skrive samtidig med, at de i TUBAs terapeutiske tilbud bearbejder deres egen historie. Der er foreløbigt gennemført to sæsoner med Skriveskolen i samarbejde med forlaget Gyldendal. Og en tredje er på vej.

De første to skriveskole-forløb har vist, hvordan de kan hjælpe med at forløse et litterært talent hos de unge og samtidig være et tilbud med terapeutiske effekter.

Som Amanda Norgreen Madsen, der deltog på dette års skriveskole, siger:

Min virkelighed har været til forhandling førhen. Men min opfattelse af verden er rigtig. Det at skrive er et fantastisk værktøj til at beskrive mit syn, mine behov, drømme og ønsker i et trygt rum. Det skabte nye fantasifulde løsninger og tiltrængte afslutninger, og det frigav gamle tankemønstre, som jeg var groet fast i. Det er et rum jeg har givet til mig selv og kan tage med videre i livet.”

Hvert forløb bliver afsluttet med en samlet antologi med de unges tekster og en reception, hvor de unge læser uddrag af deres tekster.

Hvorfor har TUBAs unge et særligt talent?

At vokse op i en familie præget af misbrug har store konsekvenser for barnet. Børn af misbrugere bruger gennem opvæksten ofte mange af deres kræfter på at være opmærksomme på omgivelserne, at tilpasse sig forældrenes behov og på i det hele taget at overleve.

De unge, der går i terapi i TUBA, beskriver, at de som børn vidste, om deres forældre var berusede alene ud fra lugten i opgangen eller lydstyrken på radioen, når de åbnede døren til deres hjem efter skole.

Børn, der er vokset op i en utryg hverdag som følge af misbrug i familien, har ofte antennerne ude og udvikler et meget fintfølende sansesystem til at aflæse andre mennesker og stemninger.

En del af de unge i TUBA fortæller, at de som børn brugte fantasien til at slippe væk fra virkeligheden. De opdigtede historier om en anden verden eller en barndom, hvor mor og far var til stede på en kærlig og omsorgsfuld måde.

Kursusleder Christina Thiemer, Gyldendal:
”Det, at du fra barnsben har lært, at du skal være top-opmærksom på det rum, du træder ind i, er en kæmpe gave, hvis du har lyst til at beskæftige dig med tekst. Alle på Tubas skrivehold har været i stand til at fremtrylle knivskarpe miljøer og stemninger,” siger Christina Thiemer, eventchef hos Gyldendal og stifter af boghandlen Thiemers Magasin.

Deltager på dette års skriveskole Amanda Norgreen Madsen:
”Det var fantastisk at opleve menneskelige træk som kan opstå ved at være et ‘antennebarn’. Personlighedstræk som årvågenhed, generøsitet, ydmyghed og hensyntagen. De andre deltagere har givet mig en større selvindsigt.”

Landsleder Henrik Appel, TUBA: 
”Vi håber, at de unges tekster kan inspirere andre unge i samme situation til at udtrykke sig gennem ord og skrivning, ligesom vi gerne vil bruge teksterne til at sætte fokus på de unges muligheder for at få hjælp i TUBA til at håndtere de belastninger, som de har som følge af deres opvækst,” siger landsleder i TUBA, Henrik Appel.