Dansk arkitektur i 1960’erne er især karakteriseret af beton- og elementbyggeri, og af, at byggeriet for alvor blev industrialiseret. Byggeelementer og boliger blev masseproduceret for at komme årtiets boligmangel til livs. Derfor omtales årtiets arkitektur …

Dansk arkitektur i 1960’erne er især karakteriseret af beton- og elementbyggeri, og af, at byggeriet for alvor blev industrialiseret. Byggeelementer og boliger blev masseproduceret for at komme årtiets boligmangel til livs. Derfor omtales årtiets arkitektur ofte i uflatterende vendinger. Det gør forfatteren og kunsthistorikeren Vibeke Andersson Møller op med i nærværende monumentale storværk.

I både tekst og billeder viser værket, hvordan 1960’erne også frembragte exceptionelle bygningsværker og mange bygninger af høj kvalitet. At årtiets arkitektur var fuld af kreativitet, nyskabelse, gode intentioner og hårdt arbejde. At arkitekterne rent faktisk ville sikre trivsel for børnefamilerne. At arkitekturen var vigtig for at forme og manifestere velfærdssamfundet og skabe rum for danskernes liv.

Alene indholdsfortegnelsen giver en lyst til at læse videre i værket. Den gør det store værk overskuelig og viser læseren, at bogen beskriver dansk arkitektur i 1960’erne fra modernisme til industrialiseringen af dansk byggeri. Den beskriver alle slags bygninger, der karakteriserer 60’erne, typehuset, lejekasernen, industribygninger samt officielle bygninger – fx skoler, svømmehaller, hospitaler og kirker. Særligt interessant er det, at arkitekturen sættes i sammenhæng med forskellige samfundsperspektiver såsom velfærd og velstand, som var centrale politiske begreber i netop 1960’erne. At de mange forskelligartede stilarter blev formsproget for velfærdsvisionerne.

Bogens store force er, at den beskriver og karakteriserer uden nogensinde at fordømme, nedgøre eller rose for den sags skyld. Ligeledes er der også en grundig redegørelse for og definition af de forskellige arkitektoniske skoler eller retninger, som var karakteristiske for 60’erne; brutalisme, strukturalisme og senmodernisme . Det er en sand oase for alle der interesserer sig for arkitektur, og de bygninger, der omgiver os, og som mange af os kender eller færdes i idag.

Bogen indeholder også en række fantastiske illustrationer, der illustrerer de væsentligste bygninger og de forskellige retningers karakteristika. Værket bliver også meget overskueligt ved at det billede, der vises på siden i store træk beskrives på samme side.

Man kan også følge arkitekternes arbejde, da bogen indeholder en række skitser, der viser bygningerne og de områder, hvor de skal placeres. På god videnskabelig vis har bogen ordforklaringer, illustrationslister og navne- register samt stedregister. Endvidere indeholder den et engelsk resume, der gør at også ikke dansk talende personer kan stifte bekendtskab med dette pragtværk.

Bogen anbefales på det varmeste til alle, der interesserer sig for byggeri og arkitektur, og ikke mindst den socialhistoriske kontekst, som de blev under.

Bogens fotografier er taget af Roberto Fortuna. Den er udgivet i samarbejde mellem Forlaget Rhodos, Syddansk Universitet og Nationalemuseet.

Vibeke Andersson Møller: Dansk arkitektur i 1960’erne, Syddansk Universitetsforlag, 589 sider. Udgivet den 11. november 2019.